Utrecht 900 jaar!

Schrijf je in voor diaconale evenementen!

Momenteel zijn we als Diaconaal platform aan het werken aan een doorstart van ons platform. Het Project Utrecht 900 is een mooi eerste initiatief waarvan we hopen dat de samenwerking een mooi vervolg krijgt.

Logo van Utrecht

Kerken zonder muren!

Dit jaar vieren we 900 jaar Utrecht! Als Utrechtse kerken dragen we graag ons steentje bij aan de feestvreugde.

We sluiten graag aan bij het thema ‘stad zonder muren’ en willen ook graag een kerk zonder muren zijn waar iedereen welkom is en we elkaar kunnen ontmoeten. Al eeuwen lang hebben kerken een verbindende rol in onze stad met oog voor hen die het moeilijk hebben.

Daarom organiseren we van 11 september tot 11 november het project ‘kerk zonder muren’. Als Utrechtse kerken en christelijke organisaties organiseren we in deze periode maatschappelijke projecten waar iedereen aan mee kan doen. Zoals maaltijd- of klusprojecten voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken.

Je kunt je via de onderstaande button aanmelden waar je als vrijwilliger aan mee zou willen doen.

We hopen je te ontmoeten!

Privacy voorop!

Er zijn ook organisaties die vanwege de privacy van hun cliënten niet mee kunnen of mogen doen aan “kerk zonder muren” maar die wel graag in contact komen met mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk voor die specifieke organisatie. Ben je hier wellicht in geïnteresseerd en wil je een afspraak maken met één van die organisaties, klik dan op onderstaande rode button.